Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

De woningopname

De opname van de woning zal worden verricht door een bouwkundige en akoesticus van BSV.

Allereerst worden de gevels van de woning vanaf de buitenkant beschouwd en gefotografeerd. Aan de hand van deze schouwing kan een inschatting worden gemaakt van de te verwachten geluidwering van de gevels. Zo kan van de buitenkant worden gezien of de woningen al voorzien zijn van geluidisolerende maatregelen die de geluidwering van de gevel vergroten. Ook kan worden geconstateerd of er juist sprake is van bijzondere situaties waarbij de te verwachten geluidwering lager is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij woningen met een rieten dak of de aanwezigheid van stolpramen.

Binnen de woning worden eerst alle geluidsgevoelige vertrekken in de woning, zoals de woonkamer, slaapkamers en een eventuele woonkeuken (groter dan 11m2) opgemeten. Daarbij worden ook de maten en gegevens genoteerd van de aanwezige kozijnen en draaiende delen, de dikte van de beglazing, aanwezige panelen, plafonds, hellende daken en dakkapellen. Al deze gegevens worden en in kaart gebracht op een plattegrond. Daarnaast wordt de opbouw en afwerking van de aanwezige materialen geïnventariseerd. Ter onderbouwing van de opnamegegevens worden ook foto’s genomen. Uiteraard wordt er ook ruim voldoende tijd ingepland om de bewoners te informeren over de woningopname.

De bouwkundige en akoesticus van BSV verwerkt de gemaakte opname gegevens op kantoor in een akoestisch rekenprogramma en beoordelen of de geluidsbelasting binnen de woning voldoet aan de norm van 30 dB. Als op basis van de woningopname geconcludeerd kan worden dat een woning aan de norm voldoet en dus niet verder in aanmerking komt voor geluidwerende maatregelen, worden bewoners en eigenaars hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Als de woning niet aan de norm voldoet, dan stelt BSV een voorstel op met de aan de woning te treffen geluidwerende maatregelen. Dit voorstel bevat geluidwerende maatregelen aan de gevel, waarmee de binnenwaarde wordt teruggebracht tot 30 dB, met een minimaal effect van 3 dB.