Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Twee aanpakken

Op deze pagina treft u twee voorbeelden aan van verschillende aanpakken: de Light variant en de Uitgebreide variant.

Light variant
Deze variant is bedoeld voor de situatie dat een gemeente wel capaciteit beschikbaar heeft voor energiebeleid, maar geen uitgekristalliseerd beleid en weinig of geen budget. In dat geval kan de geluidmedewerker samen met een energiecollega aan de slag met een lichte variant van een combiproject.

1. Projectvoorbereiding

 • Schakel een adviesbureau in dat een woningopname zowel voor geluid als energie kan uitvoeren. De Handreiking bevat een format voor een globaal advies (bijlage 2).

2. Woningonderzoek en maatregelontwerp

 • Verstrek private eigenaren informatie over energiebesparende maatregelen en bied ze een globaal advies aan op eigen kosten (bijvoorbeeld € 75,-). Tijdens de woningopname wordt dan ook een inventarisatie voor energiebesparing uitgevoerd. Eigenaren kunnen zich vooraf opgeven of tijdens de woningopname alsnog hiertoe beslissen.
 • Laat bij de woningopname bij een private eigenaar een medewerker van de gemeente meegaan voor uitleg over de voordelen van energiebesparende maatregelen en de financiële mogelijkheden.

3. Contractvorming en uitvoering

 • Geef eigenaren die een of meer maatregelen willen (laten) uitvoeren, zo mogelijk het bedrag voor het onderzoek terug als stimulans (dit zal doorgaans dus een beperkt deel van de woningen zijn die meedoen in het project).
 • Tref een overeenkomst met de eigenaar voor de energiemaatregelen voor zover het niet gaat om specialistische maatregelen (zie de tabel in 5.1 van de Handreiking).

Uitgebreide variant
Deze variant is bedoeld voor de situatie dat een gemeente een uitgekristalliseerd energiebeleid heeft, met bijvoorbeeld brochures, gratis energieadvies en subsidie op energiebesparende maatregelen. Wellicht wil de gemeente ook verbetering van het energielabel stimuleren. Aangenomen kan worden dat er dan ook meer capaciteitsinzet vanuit het energiebeleid mogelijk is.

1. Projectvoorbereiding

 • Schakel een adviesbureau in dat een EPA-W maatwerkadvies kan geven (met BRL9500 gecertificeerde adviseurs), eventueel als tweede bureau, wellicht heeft de gemeente al een lopend contract.
 • Besteed vooraf veel aandacht aan communicatie met de eigenaren, zoals een voorlichtingsbijeenkomst of informatiemarkt en een persoonlijke benadering (spreekuur, bellen).

2. Woningonderzoek en maatregelontwerp

 • Bied eigenaren een maatwerkadvies aan als de gemeente dat volledig betaalt (circa € 400,-). Als dat niet zo is, en de eigenaar een eigen bijdrage moet betalen, bied dan de keuze tussen een goedkoper globaal advies en een duurder maatwerkadvies.
 • Bij een EPA-W maatwerkadvies bespreekt de adviseur dit advies na het opstellen van het rapport met de eigenaar. Laat een medewerker van de gemeente meegaan voor uitleg over de voordelen van energiebesparende maatregelen en de financiële mogelijkheden. Laat bij een globaal advies de medewerker meegaan bij de woningopname.

3. Contractvorming en uitvoering

 • Zorg dat eigenaren die een of meer maatregelen willen (laten) uitvoeren, mee kunnen doen aan de energiesubsidieregeling van de gemeente. Dus zorg dat er een reservering plaatsvindt voor het gevelisolatieproject zodat de subsidie niet tijdens het project uitgeput blijkt te zijn.
 • Tref een overeenkomst met de eigenaar voor de energiemaatregelen voor zover het niet gaat om specialistische maatregelen (zie de tabel in 5.1 van de Handreiking).
Combi

Hieronder kunt u de Handreiking en aanverwante documenten downloaden.

Downloaden
Handreiking combineren gevelisolatie voor geluid en energie

Voorbeeldbrief gemeente Utrecht
Voorbeeld bewonersbrief
Bijlage bewonersbrief

Documenten RWS
RWS Gevelisolatie

Contactpersoon ministerie IenW
mw. G.J. de Vries – Vos
Senior Beleidsmedewerker
gerda.de.vries@minienw.nl