Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Informatie over subsidiebedragen

Het beschikbare subsidiebedrag verschilt per maatregel. In de hieronderstaande bijlagen van de Ssv is informatie te vinden over het beschikbare subsidiebedrag per maatregel.

Bijlage A: rekenbedragen
Maximale subsidiebedragen

  1. Verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai
  2. Geluidreducerende maatregelen aan de constructie van een weg
  3. Geluidreducerende maatregelen aan een kunstwerk in een spoorweg
  4. Onttrekking aan de bestemming vanwege wegverkeerslawaai
  5. Onttrekking aan de bestemming vanwege spoorweglawaai
  6. Hoogte subsidiebedrag bij vaststelling VBT-subsidie voor gevelmaatregelen
  7. Normbedragen voorschot subsidie voor gevelmaatregelen per woning bij facultatieve procedure

Bijlage D: toetsbedragen geluidwerende maatregelen
Toetsbedragen

  1. Toetsbedragen autonome gevelsanering
  2. Toetsbedragen gekoppelde gevelsanering

Let op: Berekeningsformulieren voor het berekenen van de hoogte van een subsidie zijn te vinden onder Formulieren voor het aanvragen van een subsidie. Deze formulieren dienen bij een subsidieaanvraag ingeleverd te worden.

Meer informatie
Mogelijke saneringsmaatregelen.