Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Handleiding subsidie

Het subsidietraject verloopt in grote lijnen in drie fasen:

Fase I:      aanvraag voorbereidingssubsidie

Fase II:    aanvraag uitvoeringssubsidie

Fase III:¬†¬†uitvoering maatregelen en (financi√ęle) afronding

De verschillende stappen die in elke fase doorlopen moeten worden zijn opgenomen in een stap-voor-stap processchema. Daarnaast zijn per fase de meest gestelde vragen opgenomen. Specifieke informatie over de subsidiebedragen per maatregel vindt u bij Informatie over subsidiebedragen en bij Maatregelen.

Formulieren
Voor een subsidieaanvraag én voor het financieel afronden van een subsidieproject zijn diverse formulieren noodzakelijk. Deze formulieren zijn te downloaden in Word-formaat onder Formulieren.