Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Sanering rijksinfrastructuur


De verantwoordelijkheid voor de sanering van woningen langs rijksinfrastructuur ligt bij Rijkswaterstaat en Prorail. De bedoeling is, dat Rijkswaterstaat en ProRail voor 1 januari 2020 voor de gehele rijksinfrastructuur saneringsprogramma’s hebben opgesteld.

Aan deze saneringprogramma’s moet een redelijke termijn zijn gekoppeld waarbinnen de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het valt dus te verwachten dat de sanering langs rijksinfrastructuur rond 2025 is afgerond.

Maatregelen
De maatregelen die Rijkswaterstaat en ProRail zullen treffen zijn dezelfde als die voor de lokale sanering. Zo wordt er gekeken naar maatregelen aan de bron (stiller wegdek, raildempers), overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen) en naar maatregelen aan de woning zelf (gevelmaatregelen) indien de geluidsbelasting nog steeds te hoog is, nadat er bron- en overdrachtsmaatregelen zijn getroffen.