Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Sanering gemeentelijke en provinciale infrastructuur

De aanpak van de sanering langs gemeentelijke en provinciale wegen is een verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. Voor de financiering van zijn er drie mogelijkheden:

  1. De sanering van A-lijst woningen moet gefinancierd worden uit de ISV-budgetten.
  2. Voor de sanering van gemelde woningen* kunnen gemeenten en provincies een projectsubsidie aanvragen bij BSV.
  3. Niet tijdig gemelde woningen* komen niet in aanmerking voor financiering van overheidswege. Wel blijven gemeenten en provincies verantwoordelijk voor deze woningen.

* Gemeenten waren verplicht alle geluidsgevoelige situaties die op deze peildatums een te hoge geluidbelasting hadden aan de minister van VROM (nu: Infrastructuur en Waterstaat) te melden. Voor saneringssituaties vanwege wegverkeerslawaai moest dit voor 1 januari 2009 en voor railverkeerslawaai voor 1 januari 2007. Met deze zogenaamde Eindmelding is de saneringsvoorraad vast komen te liggen. Elke gemeente heeft inzicht in de eigen saneringsvoorraad.