Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Maatregelen

Om eenĀ geluidhindersituatie op te lossen zijn verschillende maatregelen beschikbaar. De Wet geluidhinder hanteert daarin een voorkeursvolgorde:

1. Bronmaatregelen
2. Overdrachtsmaatregelen
3. Maatregelen aan de woning
4. Bestemmingswijziging

Bij voorkeur wordt geluidhinder dus bij de bron aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld door raildempers te plaatsen, een stil wegdek aan te leggen of door het verkeer om te leiden. Helaas zijn bronmaatregelen niet altijd mogelijk of hebben ze onvoldoende effect. In dat geval biedt in veel gevallen een geluidscherm of -wal soelaas. Vooral in situaties waar de geluidsbelastingen hoog zijn en veel woningen aanwezig zijn, is een geluidsscherm een goede oplossing. Tegenwoordig worden steeds vaker bronmaatregelen (stil wegdek, raildempers)Ā en geluidsschermen gecombineerd, zodat de hoogte van de schermen beperkt kan blijven.

Pas als het echt niet mogelijk is om bron- of overdrachtsmaatregelen te treffen kan worden gedacht aan het isoleren van de woning met gevelmaatregelen. En als ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden gedacht aan het onttrekken van de woning aan de woonbestemming.

Uitzondering
Uitzondering op deze volgorde zijn de woningen met een geluidbelasting boven de 68 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai en de woningen met een geluidbelasting boven de 71 dB vanwege het spoor. Voor deze woningen moet, indien bronmaatregelen en afschermende maatregelen op bezwaren stuiten, eerst worden gekeken naar de mogelijkheid de woning te onttrekken aan de bestemming en dan pas naar de mogelijkheid om gevelmaatregelen te treffen.

Subsidiabele maatregelen
De volgende maatregelen zijn subsidiabel binnen de Ssv: