Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Monitoring Stille Wegdekken

De Stimuleringsregeling stille wegdekken was van kracht van 2001 tot 2002 en werd uitgevoerd door BSV. De regeling zelf is afgesloten, maar de monitoring van de geluidreductie van de in het kader van deze regeling aangelegde stille wegdekken loopt nog steeds.

Voor het aanleveren van monitoringsgegevens dient u het MSW-formulier te gebruiken, dat kunt u hier downloaden: MSW-formulier