Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Handreiking saneringsprogramma

In een saneringsprogramma stelt de gemeente vast welke maatregelen moeten worden getroffen en wat de resulterende geluidsbelasting is op de saneringswoningen. Als de minister instemt met het saneringsprogramma kan er voor de maatregelen een subsidie worden verleend. Als zodanig is het saneringsprogramma de kern van de sanering verkeerslawaai.

In de handreiking wordt het hele proces beschreven en wordt inhoudelijk ingegaan op de afwegingen en keuzes die een gemeente moet maken bij het opstellen van een programma. U vindt de handreiking in de link hieronder.