Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidies

De voorbereiding en uitvoering van gevelisolatie is in de praktijk gedetailleerd en complex werk.

Enerzijds moet het proces in goede banen worden geleid: het op de juiste manier uitvoeren van de procedures conform de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit geluidhinder, de afstemming met bewoners, de afstemming met BSV voor de subsidieaanvraag en saneringsprogramma en eventueel nog opdrachtverlening en aansturing van een extern adviseur. Anderzijds zijn er veel technische eisen waaraan berekeningen en maatregelvoorstellen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een saneringssubsidie. De Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidies schept duidelijkheid in deze materie. Met de Handreiking wil BSV bereiken dat voor alle partijen duidelijk is waar een subsidieaanvraag aan moet voldoen, zodat het proces van aanvraag en verlening vlot en efficiënt kan verlopen.

De Handreiking is de opvolger van het Informatieblad Gevelisolatie en is in juni 2014 aan alle gemeenten toegezonden.