Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bestemmingswijziging

In sommige gevallen kan het onttrekken van een pand aan de woonbestemming een goede oplossing zijn van een geluidhindersituatie. Wanneer de geluidbelasting hoger is dan 71 dB (rail) of 68 dB (weg) moet deze optie zelfs eerst overwogen zijn voordat gevelisolerende maatregelen worden toegepast. 

Subsidie
De beschikbare subsidie voor amovering is afhankelijk van de geluidbelasting. De maximale subsidie bedraagt € 75.000 per woning. De subsidiebedragen zijn te vinden in Bijlage A: rekenbedragen, onderdeel 4 en 5 van de Ssv.

De flat Roermondsepoort in Venlo ondervond aan vier zijden geluidhinder, van zowel rail als wegverkeer. Met een subsidie vanuit de Ssv kon de gemeente de 20 appartementen aankopen, het gebouw slopen en de grond aan de woonbestemming onttrekken.