Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Raildempers

Een raildemper is een middel om het geluid van treinpassages te beperken. Het geluid wordt daarmee bij de bron aangepakt. De dempers worden aan de rails geklemd of gelijmd, waardoor deze minder hard trillen als er een trein overheen rijdt. Raildempers hebben een geluidsreductie van globaal 3 dB(A).

Raildempers kunnen niet aangebracht worden op en rond wissels en bij overwegen. Bij het uitvoeren van akoestisch onderzoek is het van belang rekening te houden met locaties waar raildempers niet geplaatst kan worden. Als de afstand waarover dat niet mogelijk is relevant is, kan dit de geluidsreductie op woningen beperken.

Subsidie Ssv
Raildempers komen in aanmerking voor vergoeding van de werkelijke kosten voorzover deze maatregel doelmatig is volgens de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen.

Let op: voor raildempers wordt vanaf 1 januari 2010 geen voorbereidingssubsidie meer verstrekt omdat sinds die datum de sanering van spoorwegen (rijksinfrastructuur) onder de verantwoordelijkheid van ProRail valt. Railprojecten die voor die datum een voorbereidingssubsidie hebben ontvangen kunnen nog wel uitvoeringssubsidie krijgen voor het aanbrengen van raildempers.

Raildempers kunnen tegenwoordig veel sneller en daarmee goedkoper aangebracht worden, en vormen daarom in veel situaties een toepasbare en doelmatige maatregel om de geluidsbelasting te reduceren.