Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Geluidsschermen en -wallen

Geluidschermen zijn in Nederland inmiddels een vertrouwd aanzicht voor de weggebruiker. Wanneer bronmaatregelen niet mogelijk of niet effectief genoeg zijn, zijn geluidsschermen vaak de volgende mogelijkheid voor het wegnemen van geluidhinder.  Of een scherm daadwerkelijk een goede oplossing biedt is sterk afhankelijk van de situatie: het aantal woningen, de geluidbelasting, de beschikbare ruimte. 

Subsidie Ssv
Binnen de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) worden de werkelijke kosten van een geluidsscherm of -wal vergoed mits deze zowel doelmatig als sober is.   

Of in een bepaalde situatie een geluidsscherm doelmatig is bepaalt u aan de hand van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder. Daarin staat de hoofdregel dat schermen doelmatig zijn wanneer het aantal reductiepunten (omschreven in bijlage 2, tabel 1) groter is dan het aantal maatregelpunten (omschreven in bijlage 1, tabel 1 en tabel 2). Meer over het bepalen van de doelmatigheid.   

Geluidsschermen en -wallen komen voorts slechts in aanmerking voor subsidie voor zover de kosten niet meer dan 10% hoger zijn dan de gemiddelde kosten van de in de praktijk gangbare afschermende maatregelen als bedoeld in Bijlage C: normkosten geluidsschermen, het zogenoemde normkostenformulier.

Dit transparante scherm in Dordrecht is met behulp van groutankers aan de damwand van de A16 bevestigd. Op deze manier bleef voldoende ruimte over voor groenvoorzieningen.