Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Diffractoren en sanering

Een diffractor is een relatief nieuw type overdrachtsmaatregel dat op een andere manier werkt dan een geluidscherm. De akoestische werking berust op het principe van diffractie: het geluid dat over de diffractor passeert wordt naar boven afgebogen. Hierdoor kan bij achterliggende woningen een geluidreductie worden bereikt.

De diffractor is toe te passen in de berm van een weg of boven op een laag geluidsscherm. De mate van reductie is afhankelijk van diverse factoren, maar kan voor de variant die in de berm wordt geplaatst, tot 2 dB bedragen. In combinatie met een (laag) geluidsscherm zijn hogere reducties haalbaar.

Sinds eind 2019 is de “bermvariant” opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid, zodat voor specifieke locaties de geluidsreductie kan worden berekend. Naar verwachting zal in de loop van 2021 ook de schermvariant in het voorschrift worden opgenomen.

De voordelen van een diffractor zijn dat deze relatief eenvoudig is aan te brengen en dat deze geen belemmering voor het uitzicht oplevert. Een diffractor op een laag geluidsscherm of barrier van 1 meter, kan in gunstige omstandigheden een vergelijkbare reductie opleveren als een 3 meter hoog geluidsscherm. Daarmee lijkt een diffractor vooral goed toepasbaar langs doorgaande wegen, waar hogere geluidsschermen niet altijd gewenst of mogelijk zijn.

Op dit moment wordt onderzocht of de diffractoren kunnen worden opgenomen in het doelmatigheidscriterium voor zowel de sanering Wet geluidhinder als de toekomstige sanering Omgevingswet. De eerste resultaten zijn veelbelovend; een diffractor, mits deze, gelet op de specifieke omstandigheden, voldoende reductie oplevert, is al snel doelmatig toe te passen.

De diffractor is al op verschillende plekken toegepast, maar nog niet in een saneringsproject. Bij deze een oproep om deze nieuwe maatregel mee te nemen in uw keuze voor saneringmaatregelen. Gelet op de verhouding van kosten en effect zal namelijk naar verwachting hiervoor subsidie kunnen worden verleend.

Meer informatie vindt u hier: