Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A67 – Veldhoven (herzien bij besluit van 29 november 2022)

Met mijn besluit van 25 oktober 2022 met kenmerk
IenW/BSK-2022/249048 heb ik ingestemd met het verzoek van de gemeente Veldhoven om de geluid-productieplafonds te wijzigen op de referentiepunten gelegen langs de A67 in verband met de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A67 ter hoogte van de Kempenbaan in Veldhoven.

Gebleken is dat bij dit besluit een foutieve bijlage 1 en bijlage 3 is gevoegd.

De fout betreft de hoogte van een van de geluidproductieplafonds op 8 van de 12 verplaatste referentiepunten. De correctie houdt in dat bij
4 referentiepunten een verhoging van maximaal 0,3 dB wordt doorgevoerd en bij 4 referentiepunten een verlaging van maximaal 0,4 dB wordt doorgevoerd. Tevens wordt een drietal referentiepunten toegevoegd waarvan de plafondwaarde ten opzichte van de geldende waarde met 0,1 dB wordt verlaagd.

Bij besluit van 29 november 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/280129 is deze fout hersteld. Het besluit is inhoudelijk, evenals de inhoud van de bijlagen 2 en 4, verder niet gewijzigd.

Het volledige herziene besluit van 29 november 2022 vindt u hier.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister