Auteursarchief: Joé

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid In verband met het coronavirus houdt ook Bureau Sanering Verkeerslawaai zich aan de richtlijnen van het RIVM. Wij gaan door met ons werk, maar doen dat zo veel mogelijk vanuit huis. Dat heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid. Telefonisch zijn Lees meer

Geplaatst in Sticky op homepage | Een reactie plaatsen

Enorme belangstelling VBT-subsidies

Het bericht dat, als volgend jaar de Omgevingswet van kracht wordt, 2020 het laatste jaar is dat een voorbereidingssubsidie kon worden aangevraagd, was niet aan dovemansoren gericht! BSV ontving dit jaar maar liefst 196 aanvragen. Dat is driemaal zoveel als Lees meer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Saneringsdagen 2020

Dit jaar organiseert BSV de saneringsdagen op de volgende dagen: Eindhoven:    dinsdagochtend 9 juni Zwolle:          donderdagochtend 11 juni Utrecht:         woensdagochtend 17 juni Tijdens de Saneringsdag praten we u bij over over de laatste ontwikkelingen. Hoe gaan we de sanering Wet geluidhinder afronden en Lees meer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Voorbereidingssubsidie 2020

Voorbereidingssubsidie 2020 Naar verwachting zal in 2021 de Omgevingswet van kracht worden. Voor de sanering verkeerslawaai zullen dan andere normen van kracht worden en er zal een nieuwe subsidieregeling worden ingevoerd. Daarom is 2020 het laatste jaar dat u nog Lees meer

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Voorbereidingssubsidie 2020

Combineren van gevelisolatie met energiemaatregelen

Ook bij het Project Gevelisolatie van Rijkwaterstaat zijn de eerste ervaringen opgedaan met het combineren van gevelisolatie met energiemaatregelen. Benieuwd? U leest hier hun ervaringen en aanbevelingen.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Nieuwe bedragen voorbereidingssubsidie Gevelisolatie

Eind 2018 zijn de subsidiebedragen voor de voorbereiding van een gevelisolatieproject verhoogd. In Bijlage A: rekenbedragen vindt u de nieuwe bedragen. Deze nieuwe bedragen sluiten beter aan bij de werkelijke kosten die gemeenten maken bij de voorbereiding en begeleiding van Lees meer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Handreiking saneringsprogramma

Nieuw op de website is de Handreiking saneringsprogramma. In een saneringsprogramma stelt de gemeente vast welke maatregelen moeten worden getroffen en wat de resulterende geluidsbelasting is op de saneringswoningen. Als de minister instemt met het saneringsprogramma kan er voor de Lees meer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Facultatieve procedure PLUS

Graag wijzen wij gemeenten op de mogelijkheid om, wanneer zij al een saneringsprogramma hebben ingediend en BSV een ten hoogste toelaatbare waarde en maatregelbeschikking heeft opgesteld, zonder verdere stukken een subsidie voor de uitvoering van gevelmaatregelen aan te vragen. Hier Lees meer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Presentaties Saneringsochtenden 2018

Op 18, 20 en 25 september organiseerde BSV een drietal bijeenkomsten over ontwikkelingen bij de sanering verkeerslawaai. Naar aanleiding van een drietal presentaties ontstonden levendige en leerzame discussies. Linkjes naar deze presentaties vindt u hieronder:

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Saneringsdag 2018

In plaats van één Saneringsdag, organiseert BSV dit jaar drie Saneringsochtenden. Op die manier hoeft u minder ver te reizen en kunnen we in kleiner gezelschap van gedachten wisselen over heden en toekomst van de sanering. Ik nodig u graag Lees meer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen